Ljudi postavljam v ospredje!
Ker samo ljudje so lahko vaša prava konkurenčna prednost.

Marjana Laibacher Rogelj